• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Ένας μεταπτυχιακός τίτλος μπορεί να δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην καριέρα σας ή να σας βοηθήσει να την αλλάξετε εντελώς. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση προσφέρει είτε εξειδίκευση πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, είτε τη δυνατότητα ανάπτυξης μίας καινοτομίας, ενώ αποτελεί και το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει στην υψηλότερη βαθμίδα πτυχίου, το Διδακτορικό.

Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα απευθύνονται σε πτυχιούχους, ενώ υπάρχουν και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, τα οποία κάτω από προϋποθέσεις (εργασιακή εμπειρία, κ.ά) η κατοχή πτυχίου δεν είναι απαραίτητη.

 

Τύποι Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών:

  • Master's Degrees: MSc., MA, MBA*
  • Master's in Philosophy Degrees: MPhil
  • Doctorate Degree: PhD

 

Master's Degrees

Τα Master's Degrees προσφέρουν μια εις βάθος μελέτη ενός συγκεκριμένου αντικειμένου που σκοπό έχει να ενισχύσει τις δεξιότητες και το γνωστικό σας πεδίο πάνω σε αυτό, ώστε να δώσετε την απαραίτητη ώθηση στην καριέρα σας και να κατακτήσετε ακόμη πιο υψηλά κλιμάκια ιεραρχίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων για την απόκτηση ενός πτυχίου Master's συνήθως διαρκεί ένα ολόκληρο έτος (12 μήνες) ενώ η δομή κάθε προγράμματος είναι σχετική με την κατεύθυνση και ολοκληρώνεται με την υποβολή της διπλωματικής διατριβής από τον φοιτητή.

 

MPhil Degrees

Το MPhil απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να δώσουν έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία. Σας δίνουν τη δυνατότητα να διερευνήσετε μια καινοτομία, να ανοίξετε τους ορίζοντες της σκέψης σας αλλά και να ανακαλύψετε νέες ιδέες γύρω από αυτήν, που ίσως  σας χαρίσουν μια διάκριση σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Τα προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών τύπου MPhil δεν απαιτούν την παρακολούθηση μαθημάτων δεδομένου ότι εστιάζουν περισσότερο στη διερεύνηση του επιλεγμένου θέματος. Το MPhil θεωρείται μια πολύ καλή εκκίνηση για την απόκτηση του υψηλότερου επίπεδου μεταπτυχιακών σπουδών, το Διδακτορικό Δίπλωμα.

 

Doctorate Degrees

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα πτυχίου και τον υψηλότερο στόχο για ανώτατες σπουδές, που μπορεί να σας ανοίξει νέους επαγγελματικούς και κοινωνικούς ορίζοντες. Για την απόκτησή του, απαιτείται ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (MSc, MA ή Mphil) και περιλαμβάνει την εις βάθος έρευνα πάνω σε ένα πρωτοποριακό αντικείμενο ή μια καινοτομία. Τα Διδακτορικά Διπλώματα προσφέρουν στους κατόχους τους τα υψηλότερα ακαδημαϊκά προσόντα πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης και των περιοχών του, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους, ο απόφοιτος αποκτά τον διακριτικό τίτλο του Δρ. (Doctor), ως ένδειξη αναγνώρισης του συγκεκριμένου διπλώματος.

Η διάρκεια των σπουδών κυμαίνεται μεταξύ 3 και 5 ετών.

 

* Σε πολλές χώρες, οι τίτλοι MBA θεωρούνται επαγγελματικό προσόν παρά ακαδημαϊκός τίτλος.